Urban Yoga Monkey på Nygatans Yoga

Med Stor Glädje Välkomnar jag min lärare Beth Win, Urban Yoga Monkey/Awakening Yoga till Örebro!

 

For English version come here.

 

Ambitionen är att Beth återkommande skall erbjuda undervisning på Nygatans Yoga.

Första tillfället som erbjuds är 3-4/3.

 

Beth undervisar på Engelska, jag, Maria, finns med vid alla tillfällen och översätter vid behov.

 

 

 

Workshop 3/3

på Nygatans Yoga

 

Raising the bar- Bringing your ‘A’ game to Asana practice.

 

Yoga är en enastående träning som kan vara en livstid.

Den erbjuder en möjlighet att på djupet lära känna vår kropp och uppnå ett större fokus som inspirerar till bättre hälsa och välbefinnande.

Yoga kan visa oss fantastiska möjligheter genom det fysiska praktiserandet och lära oss att nyttja vår andning/vår livskraft för att leva ett vitalare liv.

 

Den här workshopen erbjuder dig specifika tillvägagångssätt och visdomen i relevant yogisk filosofi för att ge en djupare, fylligare och än mer förkroppsligad upplevelse av asana.

 

Tider: 10:00-12:00 - Lunch - 13:30-15:30

 

800kr

 

För att delta i denna workshop är det bra om du har minst ett års erfarenhet av att träna yoga eller någon annan form av kroppsmedveten träning som t.ex. kampsport el styrketräning.

 

 

Boka

Flow-klass 4/3

 

10:00-11:30 på Nygatans Yoga

 

250kr

Deltagare från ovanstående workshop har förtur till denna klass och får 50kr rabatt denna klass.

Boka

"Yoga is an awesome and inspired practice that can last a lifetime.

It offers us a depth of experience of our body that brings us into focus, that inspires greater health and wellbeing. It can show us beautiful possibilities via the physical form and ways to harness our breath/life force to live a vital and potent existence.

This workshop offers specific ways and the wisdom of relevant yogic philosophy to bring about a deeper, richer and more embodied experience of asana."